RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Rıdvan Paşa Sok. No: 6/12, 34730

Göztepe/İstanbul

BİZE ULAŞIN:

0 (533) 716 33 43

 
 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

RAMS ileri seviyede bilgi ve deneyim sahibi olduğu aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir;

- Birbirinden farklı pek çok sektörde ve büyük kuruluşta İSG ve çevre ile ilgili kapsamlı projelerin planlanması ve yürütülmesi,

- Kuruluşların İSG ve çevresel risk değerlendirmesi ekiplerinin etkin şekilde oluşturulması, ekiplerin saha uygulamalı olarak eğitilmesi ve ekiplere rehberlik edilerek etkin risk değerlendirmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

- Uygun ve ileri İSG ve çevresel risk yönetimi süreçlerinin kuruluşların planlarına, prosedürlerine, değişim yönetimine ve diğer yönetim sistemlerine entegrasyonu

- Kuruluşlarda ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemlerinin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, sürekli iyileştirilmesi

- Kuruluşlarda İSG ve çevre ile ilgili el kitabı, prosedür, talimat, kayıt, vb. tüm dokümantasyon ihtiyacının belirlenmesi, dokümanların hazırlanmasına rehberlik edilmesi

- Kuruluşların İSG ve çevre mevzuatına uygunluklarının değerlendirilmesi ve raporlanması

- Kuruluşların tabi oldukları uluslararası standartların, mevzuatın, planların, prosedürlerin kuruluşlara adapte edilerek uygunluğun sağlanması

- Kuruluşlarda acil durum yönetiminin uygunluğunun değerlendirilmesi, acil durum yönetim sisteminin oluşturulması ve acil durum planlarının hazırlanması

- Kuruluşların İSG ve çevre kültürünün daha ileri seviyeye taşınması için çözümler üretilmesi

- Kuruluşlarda yaralanmaların, sağlık bozulmalarının, çevre ile ilgili kazaların ve ramak kala olayların kök sebeplerinin analizi

- Kuruluşlarda çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin ve diğer ilgili tarafların İSG ve çevre ile ilgili eğitim ve bilgilendirme ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun İSG ve çevre eğitim ve bilgilendirme programlarının oluşturulması, eğitimlerin ve bilgilendirmelerin etkinliğinin belirlenmesi

- Kuruluşların proaktif ve reaktif İSG ve çevre performans kriterlerinin oluşturulması, performanslarının izlenmesi, raporlanması ve sürekli iyileştirilmesi