RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Rıdvan Paşa Sok. No: 6/12, 34730

Göztepe/İstanbul

BİZE ULAŞIN:

0 (533) 716 33 43

 
 

ÇEVRE MEVZUATI

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

RAMS Danışmanlık olarak önemli hizmetlerimizden biri, uzmanlık alanımız olan çevresel mevzuatı alanında vermiş olduğumuz eğitim hizmetlerimizdir.

RAMS Danışmanlık olarak şimdiye kadar pek çok kuruluşta gerçekleştirdiğimiz Çevre Mevzuatı eğitim hizmetimizin içeriği ve süresi kuruluşların uymakla yükümlü oldukları Çevre Mevzuatı göz önünde bulundurularak kuruluşlara özel şekilde belirlenmekte olup, genel içeriği aşağıda verilmektedir.

 

Çevre Mevzuatı eğitimimiz değişen mevzuat çerçevesinde sürekli güncellenmektedir.

 

Çevre Mevzuatı eğitimimizde katılımcılar eğitim içeriğinde yer alan her bir çevre mevzuatının kilit şartları ile sözkonusu şartlara uygunluğun sağlanması için yapılması gereken çalışmalar hakkında uygulamadan örneklerle desteklenerek bilgilendirilmektedir.

ÇEVRE MEVZUATI EĞİTİMİ - (İçeriğe bağlı olarak 2 ila 4 gün) 

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 2014 Yılı İdari Para Cezaları

İzin ve Denetimle İlgili Başlıca Mevzuat

Atık Yönetimi ile İlgili Başlıca Mevzuat

Su ve Toprak Yönetimi ile İlgili Başlıca Mevzuat

Deniz ve Kıyı Yönetimi ile İlgili Başlıca Mevzuat

Tehlikeli Maddelerin Yönetimi ile İlgili Başlıca Mevzuat

Hava Kalitesinin Yönetimi ile İlgili Başlıca Mevzuat

- 2872 sayılı Çevre Kanunu

- Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar

- 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına ilişkin Tebliğ (2014/1)

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

- Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik

- Çevre Denetimi Yönetmeliği

- Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik

- Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik

- Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği

- Katı atıkların kontrolü yönetmeliği

- Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliği

- Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği

- Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği

- Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği

- Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği

- Atık yağların kontrolü yönetmeliği

- Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği

- Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği

- Ömrünü tamamlamış araçların kontrolü hakkında yönetmelik

- Atıkların karayolu taşınmasına ilişkin tebliğ

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

- Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi (2013/12)

- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesnde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar ile Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ

- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

- Sınıflandırma ve Etiketleme ile ilgili Eski ve Yeni Yönetmelikler

       - Tehlikeli Maddelerin, ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması

         ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

       - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve

         Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

- Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

- Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

- Tehlikeli Maddelerin ADR'ye Göre Sınıflandırılması

- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

- Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasa Arzına ve Kullanımına ilişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

- Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

- Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

- Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

- Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

- Bazı Akaryakıt türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik