RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Rıdvan Paşa Sok. No: 6/12, 34730

Göztepe/İstanbul

BİZE ULAŞIN:

0 (533) 716 33 43

 
 

ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

RAMS olarak önemli hizmetlerimizden biri, uzmanlık alanımız olan çevresel risk değerlendirmesi alanında vermiş olduğumuz eğitim hizmetlerimizdir.

Rams Danışmanlık kurucusu olan Dr. Hilal Kınlı'nın uluslararası kaynaklardan ve uygulamalardan yararlanarak geliştirmiş olduğu "10 Adımda Risk Değerlendirme" metodolojisi de sistematik, kolay anlaşılan ve detaylı sonuca götüren bir metodolojidir.

 

10 Adımda Risk Değerlendirme metodolojimiz pek çok büyük kuruluşta çevresel risk değerlendirmesi amacıyla uygulanmıştır

 

Şimdiye kadar çok sayıda kuruluşta, çoğunlukla Çevresel Risk Değerlendirmesi Ekibi üyeleri olmak üzere, ISO 14001 İç Denetçi Ekibi üyelerine ve her kademede yöneticiye sağladığımız Çevresel Risk Değerlendirmesi eğitimimizin içeriği aşağıda verilmektedir.

 

Çevresel Risk Değerlendirmesi çalışmaları Çevre Mevzuatının da iyi bilinmesi gerektirdiğinden, Çevresel Risk Değerlendirmesi eğitimimizi alacak personelin, sözkonusu eğitimden önce Çevre Mevzuatı eğitimimizi almasını öneriyoruz.

ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ (2 GÜN)

1. Gün - Temel Bilgiler ve Metodoloji

2. Gün - Sahada Uygulama Çalışması

- İşyerlerinde çevresel risklerin önlenmesi açısından veya azaltılması açısından çevresel risk değerlendirmesinin önemi nedir?

- Çevresel risk değerlendirmesi ile ilgili ISO 14001 şartları nelerdir?

- Çevresel tehlike ve risk terimlerinden ne anlamalıyız? Farklılıkları nelerdir? Tehlike ve risklere örnekler nelerdir?

- Çevresel risk değerlendirmesi yapılacak faaliyetler nasıl bir sistematik yaklaşımla tanımlanmalıdır?

- Çevresel risk değerlendirmesi ekipleri nasıl oluşturulmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir?

- Tehlike ve riskler tanımlanmadan önce İSG Risk Değerlendirmesi ekibi üyeleri tarafından hangi bilgiler toplanmalıdır?

- Çevresel tehlike ve riskler hangi teknikler kullanılarak tanımlanmalıdır?

- Çevresel risklerin başlıca etkilerini nasıl belirleriz?

- Çevresel risklerin önem derecelerini nasıl belirleriz? Bu aşamada mevcut risk kontrol tedbirleri neden dikkate alınmamalıdır?

- Çevresel risklerimizle ilgili yasal ve diğer şartları nasıl belirlemeliyiz? Onu göz önünde bulundurarak işyerinde mevcut risk kontrol tedbirlerini nasıl belirlemeliyiz?

- İşyerinde tanımladığımız çevresel risklerin kabul edilebilir olup olmadıklarına nasıl karar verebiliriz?

- Çevresel risklere karşı önlemlere karar verirken dikkate almamız gereken çevresel risk kontrol hiyerarşisinin adımları nelerdir?

- Çevresel risklere karşı önlemleri planlarken ve gerçekleştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

- Çevresel risk değerlendirmesi çalışmalarımızı hangi durumlarda gözden geçirmeli ve yenilemeliyiz?

- Eğitimin 2. gününde katılımcılar gruplara ayrılmakta, her bir grup eğitimde kendilerine aktarılan yöntemi kullanarak eğitim yöneticisinin koordinasyonunda eğitim verilen kuruluşta seçilen alanlar ve alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler için çevresel risk değerlendirmesi uygulama çalışması yapmaktadır.

- Her bir grup tarafından seçilen alanların ve alanlarda yapılan faaliyetlerin çevresel tehlikeleri, riskleri, risklerin önem dereceleri, risklere karşı mevcut durumda alınmış olan risk kontrol tedbirleri, risk kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğu tespit edilen durumlar, bu yetersizliğin giderilmesi için alınması gereken tedbirler ve ilgili yasal mevzuat belirlenmektedir.

- Her bir grup tarafından tespit edilen çevresel tehlikeleri ve riskleri fotoğraf makinesi ile görselleştirmektedir.

- Saha çalışmasından sonra gruplar bulgularını sunuş için dokümante etmektedir.

- Her bir grup çekilen fotoğraflar eşliğinde yapmış oldukları risk değerlendirme çalışması sonuçlarını sunmakta, eğitim yöneticisi ve tüm katılımcılar tarafından sonuçlar tartışılarak eğitim tamamlanmaktadır.

 

 

Çevresel Risk Değerlendirmesi eğitim hizmetimiz talebe bağlı olarak diğer eğitim hizmetimiz olan İSG Risk Değerlendirmesi eğitimimiz ile entegre edilerek "Entegre Çevre ve İSG Risk Değerlendirmesi Eğitimi" adıyla 3 gün süreli (2 gün temel bilgiler, 1 gün uygulama) olarak da verilmektedir.