RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Rıdvan Paşa Sok. No: 6/12, 34730

Göztepe/İstanbul

BİZE ULAŞIN:

0 (533) 716 33 43

 
 

RAMS Danışmanlık olarak önemli hizmetlerimizden biri, uzmanlık alanımız olan İSG mevzuatı alanında vermiş olduğumuz eğitim hizmetlerimizdir.

RAMS Danışmanlık olarak şimdiye kadar pek çok kuruluşta gerçekleştirdiğimiz İSG Mevzuatı eğitim hizmetimizin içeriği ve süresi kuruluşların uymakla yükümlü oldukları İSG Mevzuatı göz önünde bulundurularak kuruluşlara özel şekilde belirlenmektedir.

 

İSG Mevzuatı eğitimimiz değişen mevzuat çerçevesinde sürekli güncellenmektedir.

 

İSG Mevzuatı eğitimimizin hedef kitlesi, başta İSG Risk Değerlendirmesi Ekibi üyeleri olmak üzere, İSG Kurulu üyeleri, OHSAS 18001 İç Denetçi Ekibi üyeleri ve her kademede yöneticidir.

 

İSG Mevzuatı eğitimimizde katılımcılar eğitim içeriğinde yer alan her bir İSG mevzuatının kilit şartları ile sözkonusu şartlara uygunluğun sağlanması için yapılması gereken çalışmalar hakkında uygulamalar örneklerle desteklenmektedir.

İSG MEVZUATI EĞİTİMİ - (İçeriğe bağlı olarak 2 ila 4 gün) 

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

- 4857 Sayılı İş Kanunu

- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği

- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

- İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik

- İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ

- İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik

Çerçeve Mevzuat

İSG Organizasyon Yapısı ile İlgili Mevzuat

İSG Risk Değerlendirmesi ile İlgili Mevzuat

Özel İSG Önlemleri ile İlgili Mevzuat

Acil Durumlarla İlgili Mevzuat

Eğitimlerle İlgili Mevzuat

Özel Çalıştırma Şartları İle İlgili Mevzuat

- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

- Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik

- Elle taşıma işleri yönetmeliği

- İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği

- Asansör bakım ve işletme yönetmeliği

- İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik

- Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik

- Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik

- İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan labaratuvarlar hakkında yönetmelik

- Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği

- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

- İlkyardım Yönetmeliği

- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik

- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik

- Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik

- Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik

- Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik

- Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında yönetmelik