RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Rıdvan Paşa Sok. No: 6/12, 34730

Göztepe/İstanbul

BİZE ULAŞIN:

0 (533) 716 33 43

 
 

İSG RİSK DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

RAMS olarak önemli hizmetlerimizden biri, uzmanlık alanımız olan İSG risk değerlendirmesi alanında vermiş olduğumuz eğitim hizmetlerimizdir.

RAMS Danışmanlık kurucusu olan Dr. Hilal Kınlı'nın uluslararası kaynaklardan ve uygulamalardan yararlanarak geliştirmiş olduğu "10 Adımda Risk Değerlendirme" metodolojisi de sistematik, kolay anlaşılan ve detaylı sonuca götüren bir metodolojidir.

 

10 Adımda Risk Değerlendirme metodolojimiz İSG Kongrelerinde sunulmuş, pek çok büyük kuruluşta da uygulanmıştır. İSG Risk Değerlendirme Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte risk değerlendirme metodolojimiz yönetmelik şartları göz önünde bulundurularak revize edilmiştir.

 

Şimdiye kadar çok sayıda kuruluşta, çoğunlukla İSG Risk Değerlendirmesi Ekibi üyeleri olmak üzere, OHSAS 18001 İç Denetçi Ekibi Üyelerine, İSG Kurulu üyerlerine ve her kademede yöneticiye sağladığımız İSG risk değerlendirmesi eğitimimizin içeriği aşağıda verilmektedir.

 

İSG risk değerlendirmesi çalışmaları İSG Mevzuatının da iyi bilinmesi gerektirdiğinden, İSG Risk Değerlendirmesi eğitimimizi alacak personelin, sözkonusu eğitimden önce İSG Mevzuatı eğitimimizi almasını öneriyoruz.

İSG RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ (2 GÜN)

1. Gün - Temel Bilgiler ve Metodoloji

- İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından İSG Risk Değerlendirmesinin önemi nedir?

- İSG Risk Değerlendirmesi ile ilgili yasal şartlar nelerdir? (6331 Sayılı İSG Kanunu, İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Özel Risk Değerlendirmesi Gerektiren Diğer Mevzuat Şartları)

- İSG Risk Değerlendirmesi ile ilgili OHSAS 18001 şartları nelerdir?

- İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike ve risk terimlerinden ne anlamalıyız? Farklılıkları nelerdir? Tehlike ve risklere örnekler nelerdir?

- İSG Risk Değerlendirmesi yapılacak faaliyetler nasıl bir sistematik yaklaşımla tanımlanmalıdır?

- İSG Risk Değerlendirmesi ekipleri nasıl oluşturumalıdır? Nelere dikkat edilmelidir?

- Tehlike ve Riskler tanımlanmadan önce İSG Risk Değerlendirmesi ekibi üyeleri tarafından hangi bilgiler toplanmalıdır?

- İSG tehlike ve riskleri hangi teknikler kullanılarak tanımlanmalıdır?

- İSG Risk Değerlendirmesinde kullanılan başlıca metodolojiler hangileridir? (HAZOP, FMEA, FTA, ETA, Bow-Tie, PHA, Senaryo Analizi, Soru Listeleri vb.)

Sözkonusu metodolojilerde kullanılan yaklaşımlar ve kullanım alanları nelerdir?

- İSG risklerinin başlıca etkilerini nasıl belirleriz?

- İSG risklerine maruz kalanları nasıl belirleriz?

- İSG risklerinin önem derecelerini nasıl belirleriz? Bu aşamada mevcut risk kontrol tedbirleri neden dikkate alınmamalıdır?

- İSG risklerimizle ilgili yasal ve diğer şartları nasıl belirlemeliyiz? Bunu göz önünde bulundurarak, işyerinde mevcut risk kontrol ve tedbirlerini nasıl belirlemeliyiz?

- İşyerinde tanımladığımız İSG risklerinin kabul edilebilir olup olmadıklarına nasıl karar verebiliriz?

- İSG risklerine karşı önlemlere karar verirken dikkate almamız gereken İSG risk kontrol hiyerarşisinin adımları nelerdir?

- İSG risklerine karşı önlemleri planlarken ve gerçekleştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

- İSG risk değerlendirmesi kayıtları neleri kapsamalıdır?

- İSG risk değerlendirmesi çalışmalarımızı hangi durumlarda gözden geçirmeli ve yenilemeliyiz?

- Eğitimin 2. gününde katılımcılar gruplara ayrılmakta, her bir grup eğitimde kendilerine aktarılan yöntemi kullanarak eğitim yöneticisinin koordinasyonunda eğitim verilen kuruluşta seçilen alanlar ve alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler için İSG risk değerlendirmesi uygulama çalışması yapmaktadır.

- Her bir grup tarafından seçilen alanların ve alanlarda yapılan faaliyetlerin İSG tehlikeleri, riskleri, risklerin önem dereceleri, risklere karşı mevcut durumda alınmış olan risk kontrol tedbirleri, risk kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğu tespit edilen durumlar, bu yetersizliğin giderilmesi için alınması gereken tedbirler ve ilgili yasal mevzuat belirlenmektedir.

- Her bir grup tarafından tespit edilen İSG tehlikeleri ve riskleri fotoğraf makinesi ile görselleştirilmektedir.

- Saha çalışmasından sonra gruplar bulgularını sunuş için dokümante etmektedir.

- Her bir grup çekilen fotoğraflar eşliğinde yapmış oldukları risk değerlendirme çalışması sonuçlarını sunmakta, eğitim yöneticisi ve tüm katılımcılar tarafından sonuçlar tartışılarak eğitim tamamlanmaktadır.

 

2. Gün - Sahada Uygulama Çalışması

İSG Risk Değerlendirmesi eğitim hizmetimiz talebe bağlı olarak diğer eğitim hizmetimiz olan Çevresel Risk Değerlendirmesi eğitimimiz ile entegre edilerek "Entegre Çevre ve İSG Risk Değerlendirmesi Eğitimi" adıyla 3 gün süreli ( 2 gün temel bilgiler, 1 gün uygulama ) olarak da verilmektedir.