RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Rıdvan Paşa Sok. No: 6/12, 34730

Göztepe/İstanbul

BİZE ULAŞIN:

0 (533) 716 33 43

 
 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

RAMS olarak önemli hizmetlerimizden biri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi alanında vermiş olduğumuz eğitim hizmetlerimizdir.

Kuruluşlarda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanması, diğer yararların ötesinde,

            - Kuruluşların çevre mevzuatına uygunluklarının sağlanması

            - Kuruluşların doğal kaynak kullanımları ile atıklarının azaltılması

            - Kuruluşların çevresel acil durumlara karşı hazırlıklı olmasının sağlanması

            - Kuruluşların çevre performanslarının artırılması

            - Kuruluş personelinin çevre bilincinin artırılması

açılarından çok önemlidir.

 

Bir kuruluşta ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin "etkin bir şekilde" kurulması ve uygulanabilmesi,

            - Çevresel Risk Değerlendirmesi

            - Çevre Mevzuatı

            - Çevresel Risk Yönetimi

            - Acil Durum Yönetimi

alanları gibi sözkonusu sistemin temeli olan konularda bilgi birikimi ve deneyim gerektirmektedir.

 

RAMS Danışmanlık olarak ilgili alanlarda sahip olduğumuz engin bilgi birikimi ve deneyimle ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi hizmeti vermekteyiz.

 

Şimdiye kadar çok sayıda kuruluşta, Çevresel Risk Değerlendirmesi Ekibi üyeleri, ISO 14001 İç Denetçi Ekibi üyeleri ve her kademede çalışana sağladığımız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi eğitimimizin içeriği aşağıda verilmektedir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ (1 GÜN)

ISO 14001'e Giriş

Genel Şartlar

Çevre Politikası

Planlama

Uygulama ve Faaliyetler

Kontrol Etme

Yönetimin Gözden Geçirilmesi

Grup Çalışması: Katılımcılara verilecek örnek bir kontrol listeri üzerinden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'nın Gözden Geçirilmesi  

- Çevre Boyutları

- Yasal ve Diğer Şartlar

-  Amaçlar, Hedefler ve Program(lar)

- Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki

- Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma

- İletişim

- Dokümantasyon

- Dokümanların Kontrolü

- Faaliyetlerin Kontrolü

- Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale

- İzleme ve Ölçme

- Uygunluğun Değerlendirilmesi

- Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet

- Kayıtların Kontrolü

- İç Tetkik