RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Rıdvan Paşa Sok. No: 6/12, 34730

Göztepe/İstanbul

BİZE ULAŞIN:

0 (533) 716 33 43

 
 

ISO 14001 ve OHSAS 18001 ENTEGRE İÇ DENETÇİ EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

RAMS Danışmanlık olarak önemli hizmetlerimizden biri, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi eğitim hizmetlerimizdir.

ISO tarafından kalite ve çevre Yönetim Sistemlerinin denetimleri için 2002 yılında ISO 19011 Kalite ve/veya Çevre Yönetim Sistemleri Denetimi İçin Kılavuz adıyla bir standart yayınlamıştır.

Kalite ve çevre yönetim sistemleri dışında kalan yönetim sistemlerinin denetimi için bir standart ihtiyacının ortaya çıkması ile birlikte, ISO 19011:2002 standardı 2011 yılında ISO 19011:2011 Yönetim Sistemleri Denetimi için Kılavuz adlıyla revize edilmiştir.

ISO 19011:2011 kuruluşların

        - İç denetimlerine (Birinci parti denetimler) ve

        - Tedarikçi denetimlerine (İkinci parti denetimler)

odaklı bir rehber standarttır.

RAMS Danışmanlık olarak pek çok kurum ve kuruluşta iç denetçi ekibi için gerçekleştirdiğimiz ISO 14001 ve OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi Eğitimimiz ISO 19011:2011 standardında tanımlanan prensipler ve iyi uygulama örnekleri içeriğine sahiptir. Eğitimimizin içeriği aşağıda belirtilmektedir.

ISO 14001 ve OHSAS 18001 Entegre İç Denetçi Eğitimimizin içeriği aşağıda verilmektedir.

ISO 14001 ve OHSAS 18001 ENTEGRE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ (2 GÜN)

- ISO 14001 ve OHSAS 18001 Entegre Denetimine Giriş

- Entegre Çevre ve İSG Denetiminin Ana Kavramları

- Denetim Türleri

- Denetim Programının Yönetimi

1. Grup Çalışması

2. Grup Çalışması

3. Grup Çalışması

- ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartlarının Örnek bir Kontrol Listesi Üzerinden Gözden Geçirilmesi

- Denetim Sürecinin Başlatılması

- Denetim Faaliyetlerine Hazırlık

- Denetim Açılış Toplantısı

- Denetimin Gerçekleştirilmesi

- Örnek Faaliyetler için Denetim Soru Listelerinin Hazırlanması ve Denetim Canlandırması Yapılması

- Denetim Bulgularının Oluşturulması

- Örnek Senaryolarda Uygunsuzlukların Tanımlanması

- Denetim Kapanış Toplantısı

- Denetim Raporunun Hazırlanması ve Dağıtımı

- Denetimin Tamamlanması

- Denetim Takibinin Yapılması

- Sınav Öncesi Hazırlık

İç Denetçi Sınavı