RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Rıdvan Paşa Sok. No: 6/12, 34730

Göztepe/İstanbul

BİZE ULAŞIN:

0 (533) 716 33 43

 
 

OHSAS 18001 ISG YÖNETİM SİSTEMİ

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

RAMS Danışmanlık olarak önemli hizmetlerimizden biri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi alanında vermiş olduğumuz eğitim hizmetlerimizdir.

Kuruluşlarda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanması, diğer yararların ötesinde,

       - Kuruluşlarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi veya azaltılması

       - Kuruluşların acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması

       - Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve varsa İSG açısından uymayı taahhüt ettikleri diğer

         şartlara uygunluklarının sağlanması

       - Kuruluşların İSG performansının artırılması

       - Kuruluşlarda her kademe personelin güvenlik bilincinin artırılması açılarından çok önemlidir.

 

Bir kuruluşta OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi'nin "etkin bir şekilde" kurulması ve uygulanabilmesi;

       - İSG Risk Değerlendirmesi,

       - İSG Mevzuatı,

       - İSG Risklerinin Yönetimi,

       - Acil Durum Yönetimi

alanları gibi sözkonusu sistemin temeli olan konularda bilgi birikimi ve deneyim gerektirmektedir.

 

RAMS Danışmanlık olarak ilgili alanlarda sahip olduğumuz engin bilgi birikimi ve deneyimle OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Eğitimi hizmeti vermekteyiz.

 

Şimdiye kadar çok sayıda kuruluşta, İSG Risk Değerlendirmesi Ekibi üyeleri, İSG Kurulu üyeleri, OHSAS 18001 İç Denetçi Ekibi üyeleri ve her kademede çalışana sağladığımız OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi eğitimimizin içeriği aşağıda verilmektedir.

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ (1 GÜN )

OHSAS 18001'e Giriş

Genel Şartlar

İSG Politikası

Planlama

Uygulama ve İşletme

Kontrol

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Grup Çalışması: Katılımcılara verilecek örnek bir kontrol listesi üzerinden OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı'nın Gözden Geçirilmesi  

- Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerin Belirlenmesi

- Yasal ve Diğer Şartlar

- Hedefler ve Programlar

- Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki

- Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik

- İletişim, Katılım ve Danışma

- Dokümantasyon

- Doküman Kontrolü

- İşletme Kontrolü

- Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler

- Performans Ölçümü ve İzleme

- Uyguluğun Değerlendirmesi

- Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluk, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

- Kayıtların Kontrolü

- İç Tetkik